top of page

CHƯƠNG TRÌNH TENANT'S

GIÁO DỤC

Người thuê về quyền và trách nhiệm của họ

BIỆN HỘ

Quyền của người thuê nhà và cho thuê nhà ở an toàn, đàng hoàng, giá cả phải chăng ở Arlington, Virginia.

CHÌ

Tạo các nhà lãnh đạo cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của công dân

TIẾP XÚC
CHÚNG TA

Tenants Outreach Coordinator

4108 4th Street North, Arlington, VA 22203

T: 703-465-5570  

E: bugata.association@gmail.com

Muốn:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác
Tham gia vào?
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác
Thành lập Hiệp hội người thuê nhà?

BU-GATA cung cấp thông tin nhà ở và dịch vụ giáo dục cho người thuê nhà ở Hạt Arlington, Virginia.

BU-GATA cũng làm việc với những người thuê nhà có thu nhập thấp và trung bình phải đối mặt với sự dịch chuyển do cải tạo hoặc tái phát triển các dự án kế hoạch bên phải và trang web. Các chương trình của BU-GATA tạo ra, duy trì và phát triển hơn nữa, một cộng đồng người thuê có hiểu biết, có kiến ​​thức và được trao quyền để thực hiện các quyền của họ và hiểu vai trò của họ trong việc có được và duy trì nhà ở cho thuê an toàn, giá cả phải chăng, trong Quận.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Từ năm 1992, BU-GATA đã tổ chức những người thuê nhà để bảo vệ quyền của họ, ủng hộ việc bảo tồn và sản xuất nhà ở cho thuê an toàn, đàng hoàng, giá cả phải chăng và ổn định khu phố. BU-GATA cung cấp sức mạnh và hỗ trợ cho việc tạo ra các hiệp hội người thuê nhà.

Các chương trình của BU-GATA nhằm mục đích tạo ra các nhà lãnh đạo cộng đồng và có một mạng lưới kết nối ngang hàng hoặc liên lạc hàng xóm để giúp người nhập cư và những người khác gặp khó khăn về ngôn ngữ tiếp cận với các dịch vụ của Quận.

Mạng lưới các nhà lãnh đạo của BU-GATA trải rộng khắp Hạt Arlington.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

 

bottom of page