top of page

Lịch sử của chúng tôi

BU-GATA được tổ chức và tạo ra bởi một nhóm người thuê Latino vào năm 1992 để ngăn chặn sự dịch chuyển của cư dân có thu nhập thấp từ một khu chung cư. Khi tổ chức phát triển, cư dân bắt đầu mở rộng trọng tâm của BU-GATA để bao gồm sự ổn định của cộng đồng và vào năm 1998, giải quyết một nhu cầu khác của khu phố - phát triển lãnh đạo thanh niên - bằng cách tạo ra Lữ đoàn Thanh niên Buckingham (BYB). Năm 2010 BU-GATA bắt đầu chương trình Junior BYB dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

BU-GATA ủng hộ nhà ở giá rẻ, đối tác và hợp tác với các tổ chức cộng đồng khác để sản xuất và bảo quản nhà ở giá rẻ ở Hạt Arlington, Virginia.

BU-GATA làm việc với cộng đồng người thuê nhà ở Hạt Arlington để giáo dục người thuê về quyền và trách nhiệm của người thuê nhà, quyền và trách nhiệm của chủ nhà và hướng dẫn người thuê về cách giải quyết các vấn đề của người thuê nhà có thể phát sinh trong thời gian thuê nhà.

bottom of page